Maskinpark

Ollustration of flexible manufacturing system, FMS 1.

FMS - 1

Flexibelt tillverkningssystem, FMS 1.

Illustration of Flexible manufacturing system, FMS 2.

FMS - 2

Flexibelt tillverkningssystem, FMS 2.

Illustration of Flexible manufacturing system, FMS 3.

FMS - 3

Flexibelt tillverkningssystem, FMS 3.

Juaristi, 5 Axis milling machine.

5 Axlig Fräsmaskin

Juaristi, 5 Axlig Fräsmaskin.

CNC - Turnings, Biglia.

CNC - Turnings

Biglia med stångmagasin

Multi Function Machine.

Flaroperations-Svarvar

Fleroperations-svarvar med robotar och lasermätstation.

Vertical Machining Center.

Vertikala Verktygsmaskiner

Ibarmia ja Victor.

Quality measuring equipment.

Kvalitet

Kvalitetsmätutrustning.

Other machinery

Övriga maskiner

Såg, tvätt, provtryckning and lyftkapacitet..

sv_SESV