Kvalitet & Hållbarhet

Nimetech är idag ett ledande företag i Finland inom underleverantörs sektorn till storindustrin. Vårt mål är att ständigt utveckla vår verksamhet. För att klara av att hålla denna position krävs:

Nimetechs kvalitetspolicy

01
02
03
04
05

01

Att se till att våra kunder får ritnings enliga produkter i rätt tid

02

Se till att vi har nöjda kunder

03

Följa våra kvalitetssystem, lagar och arbetsbeskrivningar

04

Ständigt utveckla vår maskinpark

05

Följa våra kvalitetssystem, lagar och arbetsbeskrivningar

Nimetechs miljöpolicy

01
02
03
04
05

01

Följa de lagar och krav som berör verksamheten

02

Använda energi och resurser effektivt

03

Använda oljeavskiljare för att minimera problemavfall i processen

04

Sortera avfallet

05

Engagera samtliga medarbetare i vår verksamhet

sv_SESV