Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitet

2.1 Nimetechs kvalitetspolicy

 

Nimetech är idag ett ledande företag i Finland inom underleverantörs sektorn till storindustrin. Vårt mål är att ständigt utveckla vår verksamhet.
För att klara av att hålla denna position krävs:

 

  • Att se till att våra kunder får ritnings enliga produkter i rätt tid
  • Se till att vi har nöjda kunder
  • Utbilda vår personal enligt behov
  • Ständigt utveckla vår maskinpark
  • Följa våra kvalitetssystem, lagar och arbetsbeskrivningar

 

 

2.2 Nimetechs miljöpolicy
 

  • Följa de lagar och krav som berör verksamheten
  • Använda energi och resurser effektivt
  • Använda oljeavskiljare för att minimera problemavfall i processen
  • Sortera avfallet
  • Engagera samtliga medarbetare i vår verksamhet